مدیر نشرات

مدیر نشرات: بهزاد نوری متولد مهر سال   1374 در مشهد ایران متولد شده است، تحصیلات ابتدایی در هرات در لیسه‎ی خصوصی رسالت به پایان رسانیده و در حال حاضر نیز دانشجوی دانشکده کامپیوتر ساینس میباشد.

بهزاد نوری گویندگی و گرافیک را به صورت تخصصی و حرفه‎ای در رسانه های مختلف از جمله، رسانه‎ی میهن پیش برده است و اکنون در کنار گویندگی و گرافیک، ادیتور، مدیر تخنیک و مدیر نشرات شبکه‎ی میهن می‎باشد.

مدیر نشرات شبکه‎ی میهن
مدیر نشرات شبکه‎ی میهن