مدیر مسوول

مدیر مسوول: فرهاد نوری، متولد آبان سال 1368، در مشهد ایران تولد شده است، تحصیلات ابتدایی را در ایران به اتمام رسانیده و تحصیلات عالی «مدیریت» را نیز در هرات افغانستان به پایان رسانیده است.

در سال 1388 شروع به فعالیت رسانه ای نمود که در این سال به تاسیس (موسسه‎ی صوتی تصویری «نور نو») پرداخت.

وی در سال 1390 به عنوان بهترین مدیر تبلیغاتی انتخاب شد و گروه تبلیغاتی گسترده ای در سطح کشور ایجاد کرد.

در سال 1394 نیز، شروع به فعالیت و مدیریت در رسانه‎ی محلی «میهن» کرد.

مدیر مسوول شبکه‎ی میهن
مدیر مسوول شبکه‎ی میهن