برنامه‎های فعلی

رسانه  محلی میهن در حال حاضر روی برنامه  های مختلفی پلان گذاری کرده است اما بنا بر اینکه به تازگی شروع به فعالیت نموده است پیاده سازی این پلان ها اندکی طول خواهد کشید اما در عین حال برنامه های مختلف فرهنگی آموزی را روی دست گرفته است.

1600x900-13920128001734