برنامه‎های آینده

رسانه محلی میهن برنامه ها و استراتیژی هایی که برای آینده پیش بینی کرده است را در چاچوب مشخصی پیاده خواهد کرد از جمله برنامه های (علمی آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تفریحی) میباشد و با توجه به برنامه ریزی هایی که کرده است طی دو سال آینده هویت این شبکه گسترده‎تر خواهد شد.

11094347_689551324522754_3526717509854804401_n